EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 36 30 40 00      info@eurostair.dk    

Kvalitetssikring

Eurostair er certificeret i henhold til kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001, miljøstyringsstandarden ISO 14001, ISO 3834 og EN 1090.

Certificeringen betyder at virksomheden med jævne mellemrum kontrolleres af et eksternt akkrediteret certificeringsorgan.

Kontrollen sikrer at kravene i standarderne opfyldes og at vi konstant bliver bedre på kvalitets- og miljøområdet.