EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 36 30 40 00      info@eurostair.dk    

Brandklasse R30

Du er vel klar over, at vi kan levere vores spindeltrapper og ligeløbstrapper i brandklasse R30, hvis du ønsker det? Ifølge det svenske Boverkets Byggereglement (BBR) skal bygninger udføres i klasse Br1, Br2 eller Br3.

  • Br1 - Bygninger hvor brand medfører stor risiko for personskader.
  • Br2 - Bygninger hvor brand kan medføre moderat risiko for personskader. 
  • Br3 - Øvrige bygninger.

Særligt i klasse Br1 stilles der krav om brandklasse R30 i forbindelse med trappeløb og etager i trappeopgange.