EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 36 30 40 00      info@eurostair.dk    

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Salgsbetingelser
Alle prisangivelser er ekskl. gældende merværdiafgift (moms).
En leverance omfatter kun de i vor ordrebekræftelse nævnte ydelser, ikke
Specificerede detaljer er som Eurostair standard.

Det er kundens ansvar at undersøge eventuelle myndighedskrav, inden tegningsarbejde og produktion påbegyndes.
Hvis betalingsfristen mod forventning ikke overholdes, beregnes renter fra forfaldsdag.

Kunden kan ikke uden vor skriftlige accept modregne i eller tilbageholde betaling for en leverance med mindre, der er tale om en retslig modfordring. Dette gælder også ved en eventuel reklamation. Levering FCA Säffle, Sverige iht. Incoterms 2010 ekskl. paller og emballage.

Leveringsbetingelser
Det forudsættes, at leverancen kontrolleres straks efter modtagelsen og eventuelle reklamationer skal være os i hænde senest 7 dage efter modtagelsen af leverancen. I øvrigt betingelser iht. CRM loven §38.

Den angivne leveringstid er baseret på vort bedste skøn. Eventuelle krav om erstatning for omkostninger som følge af leveringsforsinkelse, eller eventuelle mangler og skader, accepteres ikke.

Når en leverance kræver brug af EUR-paller eller speciel emballage, debiteres denne separat og tages ikke retur.