EN1090 / ISO 9001 / ISO 14001
 36 30 40 00      info@eurostair.dk    
Bild på Eurostair Spiraltrappa

Kvalitet og miljø med ISO 9001 og ISO 14001

Kvalitetsarbejde for løbende forbedringer
Vi har altid arbejdet med et gennemtænkt system for sporbarhed, produktions- og leveringskontrol med kvalitetssikring gennem hele ledelses- og produktionsprocessen. Med en ISO 9001:2008 certificering har vi sikret, at vi arbejder mere effektivt og struktureret i vores kvalitetsarbejde.


Miljø og påvirkning
Vores miljøtænkning er en naturlig del af vores daglige arbejde.
Vi bestræber os hele tiden på at reducere energiforbruget og den indvirkning, som vores aktiviteter har på miljøet.
For at rykke vores miljøarbejde endnu et trin opad er vi certificeret efter ISO 14001:2004, hvilket sikrer, at vi overholder gældende miljølovgivning og aktivt og struktureret undersøger og forbedrer vores arbejdsmetoder og -processer for at reducere vores miljøpåvirkning.


Løbende forbedringer
Certificeringerne ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 indebærer løbende forbedringer og følges op gennem jævnlige interne og eksterne revisioner. Det hele skal sikre en høj kvalitet på vores produkter og serviceydelser samt lavest mulige miljøbelastning.

 

Tilbage